Ledenservice

Algemene voorwaarden

American Express International Inc. Boekingsvoorwaarden

Lees de volgende boekingsvoorwaarden (de "Boekingsvoorwaarden") zorgvuldig door, aangezien deze (samen met de informatie in het reisschema) de algemene voorwaarden van het contract tussen u en American Express Travel & Lifestyle Services, als onderdeel van American Express International Inc., uiteenzetten. ("wij", "ons" en "onze"). Als er iets in deze Boekingsvoorwaarden staat dat u niet begrijpt, neem dan contact met ons op, om dit te bespreken, via de onderstaande gegevens in Sectie D11 .

Als u niet akkoord gaat met deze Boekingsvoorwaarden of de informatie in het reisschema, moet u geen boeking bij ons maken.

Onze verplichtingen aan u zullen variëren afhankelijk van of het gene wat u bij ons boekt een "pakketreis" is, zoals gedefinieerd in Titel 7A (Pakketreisovereenkomst en gekoppeld reisarrangement) van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (een "Pakketreis"). In Sectie A hieronder wordt in detail uitgelegd wat een Pakketreis is en het bevat de Boekingsvoorwaarden die van toepassing zijn op een Pakketreis.

Deel B bevat de Boekingsvoorwaarden die van toepassing zijn op een Cruisepakket.

Deel C (onder het kopje "Enkele componenten") bevat de Boekingsvoorwaarden die van toepassing zijn op niet-Pakketboekingen.

Er zijn bepaalde voorwaarden die van toepassing zijn op elk type boeking en deze worden beschreven in deel D.

Privacy
American Express Privacyverklaring van American Express Travel Services

A. American Express Pakketreis- Terug naar boven

De onderstaande voorwaarden zijn, samen met de voorwaarden in Sectie D, van toepassing wanneer u een Pakketreis bij ons boekt.

Uw contract/financiële bescherming - Terug naar boven

Uw contract

Wij bezitten geen of bieden geen enkele van de diensten, faciliteiten of reisarrangementen die deel uitmaken van uw Pakketreis. Deze worden verstrekt door derden die wij aanbieden om de diensten, faciliteiten of reisarrangementen aan te bieden die deel uitmaken van uw Pakketreis (dat wil zeggen de Reisaanbieder(s) (zoals hieronder gedefinieerd)).

We verkopen twee verschillende soorten Pakketreizen, waarbij we de handelaar van de Pakketreis zijn en die onder Sectie A vallen:

"Hoofdpakket" - dit is waar we een Pakketreis hebben gecreëerd en we verkopen dit aan u onder een enkel contract. Voor een Hoofdpakket is uw contract voor de Pakketreis met ons. Wij treden bij een hoofdpakket op als organisator.


"Meercontractenpakket" - dit is waar wij optreden als agent voor verschillende Reisaanbieders (bijv. luchtvaartmaatschappijen, hoteliers, autoverhuurbedrijven (“Reisaanbieder(s)")). Voor Meercontractenpakketten zorgen wij ervoor dat u afzonderlijke contracten met elke Reisaanbieder aangaat en dat het de relevante Reisaanbieder is die de opdrachtgever is in het contract met u. Wij treden bij een meercontractenpakket op als doorverkoper.


Pakketreis

Elke boeking die u via ons doet, is een Pakketreis met uitzondering van omstandigheden waarbij u slechts één component boekt, dat wil zeggen een vlucht, een hotel of een transfer (Sectie C deals). met boekingen met één component).

Uw financiële bescherming

We bieden volledige financiële bescherming voor onze Pakketreizen.

Indien u geldelijke schade lijdt in het geval dat American Express International Inc. wegens financieel onvermogen niet presteert is Claims en Regres B.V. verantwoordelijk voor het doen van uitkeringen aan u ter zake van op de Nederlandse markt aangeboden en afgesloten reisovereenkomsten.PakketreisGevolmachtigdenPakketreis

Deze regelingen zorgen ervoor dat betalingen die u voor uw Pakketreis hebt gedaan, worden terugbetaald en/of dat u wordt gerepatrieerd in het onwaarschijnlijke geval van onze insolventie.

A2. Prijswijzigingen - Terug naar boven

We kunnen de geadverteerde prijs van een Pakketreis van tijd tot tijd wijzigen. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de geadverteerde prijs de meest actuele prijs is, maar prijzen kunnen op korte termijn worden gewijzigd. We zullen de werkelijke prijs bevestigen op het moment van boeking.

We adverteren voor een groot aantal Pakketreizen en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de geadverteerde prijs altijd accuraat is, maar soms doen zich fouten voor. Normaal controleren we de prijzen op het moment van boeking. Als er een fout is en de werkelijke prijs lager is dan die op het moment van boeking is opgegeven, brengen we alleen het lagere bedrag in rekening. Als de prijs hoger is, zullen wij contact met u opnemen voor instructies of uw boeking weigeren (naar eigen goeddunken) en u hiervan op de hoogte stellen zodat u kunt beslissen wat u wilt doen.

We zijn niet verplicht om u een Pakketreis te bezorgen die niet correct geprijsd is, zelfs nadat we ons reisschema hebben uitgegeven, als de fout redelijkerwijs voor u duidelijk had moeten zijn. In deze omstandigheden kunnen we contact met u opnemen voor instructies of uw boeking annuleren en u op de hoogte stellen zodat u kunt beslissen wat u wilt doen.

We kunnen de prijs van uw Pakketreis wijzigen nadat we onze reisschema hebben uitgegeven om u wijzigingen door te geven in: (i) de prijs van personenvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen; (ii) het niveau van belastingen of heffingen op de reisdiensten inbegrepen opgelegd door derden anders dan de Reisaanbieder(s), inclusief toeristenbelastingen, landingsbelastingen of instap- of uitstapvergoedingen in havens en op vliegvelden; of (iii) de wisselkoersen die relevant zijn voor de Pakketreis. We zullen u minstens 20 dagen voor aanvang van uw Pakketreis op de hoogte stellen van elke prijsverhoging, samen met een verklaring voor deze wijziging.

Als de prijs van uw Pakketreis met meer dan 8% van de totale prijs is verhoogd, kunt u:

 1. de prijsverhoging accepteren;
 2. de prijsverhoging afwijzen en uw Pakketreis beëindigen met een volledige terugbetaling binnen 14 dagen na beëindiging; of
 3. de prijsverhoging verwerpen, uw Pakketreis annuleren en een alternatief aannemen als we besluiten dit aan te bieden. Als u besluit een alternatieve Pakketreis aan te nemen, zullen wij u informeren over de impact ervan op de prijs van uw boeking. Als de alternatieve Pakketreis van mindere kwaliteit of lagere kosten is, hebt u mogelijk recht op een korting in overeenstemming met Sectie A12 hieronder.

We zullen u een redelijke termijn geven om uw beslissing te nemen, die gewoonlijk 14 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging zal zijn. Als we binnen deze termijn geen bericht van u ontvangen, hebben we het recht om verdere stappen te ondernemen om de Pakketreis te beëindigen.

Als u besluit om de prijsverhoging af te wijzen en uw Pakketreis met een volledige terugbetaling binnen 14 dagen na beëindiging te beëindigen, heeft u mogelijk ook recht op compensatie in overeenstemming met de compensatiecijfers in Sectie A12 hieronder.

U heeft recht op een prijsvermindering die overeenkomt met een vermindering van de hierboven beschreven kosten die optreedt nadat u hebt geboekt, maar vóór het begin van uw Pakketreis, hoewel we het recht hebben om onze administratieve kosten van dit proces af te trekken. U heeft het recht om een ​​uitsplitsing van deze administratieve kosten te vragen.

A3. Wijzigingen die voor de reis door ons zijn gemaakt - Terug naar boven

Omdat de arrangementen waaruit uw Pakketreis bestaat vele maanden van tevoren gepland zijn, moeten we van tijd tot tijd misschien uw Pakketreis wijzigen. We behouden ons het recht voor om dit op elk moment te doen. De meeste veranderingen zijn kleine wijzigingen, maar af en toe moeten we klanten op de hoogte brengen van een "belangrijke wijziging" die we moeten aanbrengen in een Pakketreis. Een belangrijke verandering is een wijziging die vóór het begin van de Pakketreis is doorgevoerd in een van de belangrijkste kenmerken van de pakketreis, of een van uw speciale vereisten die wij hebben aanvaard. Een belangrijke verandering kan zijn:

 • Wijziging van uw vertrekpunt
 • Belangrijke wijziging van uw bestemming
 • Een wijziging van meer dan 12 uur tot het moment dat u Nederland of uw bestemming verlaat of, in het geval van een Cruisepakket-boeking, een wijziging in de tijd van inscheping of ontscheping met meer dan 12 uur
 • Als we uw accommodatie degraderen door een lagere officiële beoordeling
 • Als het zwembad tijdens uw Pakketreis gedurende een langere periode niet beschikbaar is, en er is geen alternatief zwembad beschikbaar in de accommodatie of in de buurt
 • Een significante verandering in de reisschema die in totaal twee of meer havens mist.

In het onwaarschijnlijke geval dat we een belangrijke wijziging in uw Pakketreis moeten aanbrengen, zullen we u dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk is meedelen. U hebt dan de mogelijkheid om:

 1. de voorgestelde wijziging te accepteren. Als dit resulteert in een Pakketreis van lagere kwaliteit of lagere kosten, hebt u mogelijk recht op een korting in overeenstemming met Sectie A12 hieronder;
 2. de voorgestelde wijziging af te wijzen en uw Pakketreis beëindigen met een volledige terugbetaling binnen 14 dagen na beëindiging; of
 3. de voorgestelde wijziging te verwerpen, uw Pakketreis beëindigen en een alternatief te aanvaarden als we besluiten dit aan te bieden. Als u besluit een alternatieve Pakketreis te aanvaarden, zullen wij u informeren over de impact ervan op de prijs van uw boeking. Als de alternatieve Pakketreis van mindere kwaliteit of lagere kosten is, hebt u mogelijk recht op een korting in overeenstemming met Sectie A12 hieronder.

We zullen u een redelijke termijn geven om uw beslissing te nemen, die gewoonlijk 14 dagen na kennisgeving van de belangrijke wijziging zal zijn. Als we binnen deze termijn geen bericht van u ontvangen, hebben we het recht om verdere stappen te ondernemen om de Pakketreis te beëindigen.

Tenzij de verandering het gevolg is van de omstandigheden die worden genoemd in de onderstaande paragraaf met als titel "Onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden", als u besluit de voorgestelde wijziging af te wijzen en uw Pakketreis met een volledige terugbetaling binnen 14 dagen na beëindiging te beëindigen, heeft u mogelijk ook recht op compensatie in overeenstemming met de compensatiebedragen in de onderstaande tabel.

Als u de belangrijke wijziging of wijziging in een ander Pakket dat door ons te koop wordt aangeboden accepteert, ontvangt u een vergoeding volgens Optie 1 in de onderstaande tabel. Als u de belangrijke wijziging afwijst en uw boeking annuleert, ontvangt u een vergoeding volgens Optie 2. De bedragen in de tabel zijn slechts een richtlijn en kunnen in gepaste omstandigheden worden verhoogd.

Opzegtermijn die we u geven voor vertrek

Compensatie voor elke volledig betalende passagier

Optie 1

Optie 2

57+ dagen

€ 0

€ 0

56-43 dagen

€ 10

€ 5

42-29 dagen

€ 25

€ 12,50

28-15 dagen

€ 35

€ 17,50

14-0 dagen

€ 50

€ 25

Compensatiebetalingen met betrekking tot een kinderplek waarvoor u een kinderprijs hebt betaald, zijn de helft van de weergegeven bedragen (tot de helft van de betaalde kinderprijs). Er zijn geen compensatiebetalingen verschuldigd aan diegenen die reizen op 'vrije kinderplekken', 'vrije groepsplaatsen' of baby's.

A4. Kleine wijzigingen die voor de reis door ons zijn gemaakt - Terug naar boven

Elke wijziging die niet als significant wordt beschouwd, zoals beschreven in de Sectie met de titel "Wijzigingen die vóór de reis door ons zijn aangebracht" (bijv. een wijziging van minder dan 12 uur tot het tijdstip van vertrek), zal worden geclassificeerd als een kleine wijziging.

We zullen ons best doen om u te vertellen over een kleine wijziging voordat u op reis gaat. We zullen echter geen compensatie betalen als gevolg van deze wijziging, of u een van de opties geven die zijn uiteengezet in het bovenstaande gedeelte.

A5. Annuleringen door ons vóór de reis - Terug naar boven

We kunnen uw Pakketreis op elk moment annuleren en u een volledige restitutie van alle betalingen voor de Pakketreis binnen 14 dagen geven.

U hebt mogelijk recht op compensatie als gevolg van onze beëindiging in overeenstemming met de bedragen in Sectie A12 hieronder, behalve als het ons onmogelijk is de overeenkomst uit te voeren vanwege Onvermijdelijke en Buitengewone Omstandigheden (zie Paragraaf A8 ) en wij u op de hoogte brengen van de annulering zonder onnodige vertraging vóór het begin van uw Pakketreis.

A6. Wijzigingen die u aanbrengt in uw Pakketreis voor vertrek - Terug naar boven

Uw recht om wijzigingen aan te brengen in uw Pakketreis wordt uiteengezet in Sectie D6 .

U kunt uw Pakketreis ook overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die van toepassing zijn op de Pakketreis (op voorwaarde dat de andere persoon een American Express-kaarthouder is), afhankelijk van u en de andere persoon die accepteert dat u beiden aansprakelijk bent, gezamenlijk en individueel, voor de volledige betaling van al het verschuldigde saldo en alle vergoedingen, toeslagen of andere kosten die voortvloeien uit de overdracht. Wij zullen u op de hoogte brengen van deze kosten na ontvangst van uw verzoek tot overdracht.

Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, moet u contact met ons opnemen via de gegevens zoals vermeld in Sectie D11 . U moet ons op de hoogte brengen van deze wijziging zodat we de nodige maatregelen kunnen treffen, maar 7 dagen voor vertrek wordt als redelijk beschouwd.

Annuleringen door u van uw Pakketreis voor vertrek - Terug naar boven

Uw rechten om uw Pakketreis te annuleren zijn uiteengezet in Sectie D6 .

U hebt ook het recht om uw Pakketreis te annuleren voordat deze begint zonder annuleringskosten te betalen in het geval van onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden (zoals beschreven in Sectie A8 hieronder) die plaatsvinden op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke nabijheid ervan en die de prestaties van de Pakketreis, of die een aanzienlijke invloed hebben op het vervoer van passagiers naar de bestemming. Als u in deze omstandigheden annuleert, geven we u een volledige terugbetaling van alle betalingen die zijn gedaan met betrekking tot uw boeking, maar hebt u geen recht op compensatie of enige van de rechten die in Sectie A12 hieronder staan vermeld.

A8. Onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden - Terug naar boven

In deze Boekingsvoorwaarden, waar we naar onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden verwijzen, betekent dit een situatie buiten de macht van de partij die zich op een dergelijke situatie beroept en waarvan de gevolgen niet voorkomen konden worden, zelfs als alle redelijke maatregelen waren getroffen.

Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op oorlogsvoering, andere ernstige beveiligingsproblemen zoals terrorisme, aanzienlijke risico's voor de gezondheid van de mens, zoals het uitbreken van een ernstige ziekte op de reisbestemming, of natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen of weersomstandigheden die het onmogelijk maken om veilig naar de bestemming te reizen zoals overeengekomen in het Pakketreiscontract.

Cruiseschepen zijn in geval van onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden vrij om van de geadverteerde route af te wijken en aan te meren (of nalaten aan te meren) in elke haven of plaats om schepen te trekken en te helpen en om hulp te bieden of te verlenen om het behoud van leven of eigendom of om enige andere reden of doel dat naar het oordeel van de kapitein van het schip (alleen of in opdracht van anderen) redelijk is, inclusief, maar niet beperkt tot, weersomstandigheden, operationele zaken, de medische toestand van iemand aan boord of de veiligheid, het comfort of het gemak van de gasten. Een dergelijke afwijking zal geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van onze kant en zal geen significante verandering in de Pakketreis betekenen.

Behalve waar we elders in deze voorwaarden anders stellen, kunnen we geen vergoeding betalen, geen kosten vergoeden of verliezen dekken voor enig bedrag of anderszins verantwoordelijkheid aanvaarden als, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, we onze Pakketreis na vertrek moeten wijzigen, of wij, of onze Reisaanbieder(s), uw Pakketreis niet kunnen leveren, omdat wij of zij daarmee akkoord zijn gegaan, of als u enig verlies of schade van welke aard dan ook ondervindt.

A9. Onze verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Pakketreis- Terug naar boven

Wij bezitten geen of bieden geen enkele van de diensten, faciliteiten of reisarrangementen die deel uitmaken van uw Pakketreis. Deze worden verstrekt door externe Reisaanbieder(s) die wij aanbieden om de diensten, faciliteiten of reisarrangementen te bieden die deel uitmaken van uw Pakketreis. In dit verband:

(i) Voor Hoofdpakketten, onze verplichtingen, en die van onze Reisaanbieder(s) die een dienst of faciliteit leveren die betrokken is bij een van uw Pakketreizen, dienen redelijke vaardigheid en zorg te hebben om te zorgen voor de levering van dergelijke diensten en faciliteiten en, waar onze Reisaanbieder de dienst of faciliteit daadwerkelijk levert, om hen redelijke vaardigheden en zorg te bieden.

(ii) Voor Meercontractenpakketten is onze enige verplichting jegens u om redelijke vakkundigheid en zorg te betrachten door ervoor te zorgen dat u (een) overeenkomst(en) met de Reisaanbieder(s) sluit. Wanneer de Reisaanbieder daadwerkelijk de dienst of faciliteit levert, moet deze hen redelijke vakkundigheid en zorg verlenen.

Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor de prestaties van de reisservices die deel uitmaken van uw boeking in het kader van de richtlijn 2015/2302, ongeacht of dergelijke reisverplichtingen door de Reisaanbieder(s) moeten worden uitgevoerd, zoals hieronder wordt beschreven.

U dient ons onverwijld op de hoogte te stellen van het niet of onjuist uitvoeren van de Pakketreis ("Non-conformiteit") die u waarneemt tijdens de uitvoering van een reisdienst die is inbegrepen in de Pakketreis. Als u dit nalaat, kan dit van invloed zijn op de prijsverlaging of compensatie waar u anders misschien recht op zou hebben.

Als een van de reisservices niet wordt uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden van uw boeking, zullen we die Non-conformiteit herstellen of, als we dit niet doen binnen een redelijke termijn na kennisgeving door u, kunt u dit doen en om terugbetaling van kosten van ons vragen. Deze rechten zullen echter niet ontstaan ​​als het verhelpen van de Non-conformiteit onmogelijk is of onevenredige kosten met zich meebrengt, rekening houdend met de omvang van de Non-conformiteit en de waarde van de reisservice. Als we de Non-conformiteit niet verhelpen, hebt u mogelijk recht op een korting of compensatie in overeenstemming met Sectie A12 hieronder.

Als een aanzienlijk deel van de reisservices niet kan worden geleverd zoals overeengekomen in de boeking, bieden we u zonder extra kosten geschikte alternatieve regelingen voor de voortzetting van de Pakketreis. De alternatieve regelingen zijn, waar mogelijk, van gelijkwaardige of hogere kwaliteit dan die welke in uw boeking zijn gespecificeerd. Als ze van mindere kwaliteit zijn, hebt u recht op een prijsverlaging zoals beschreven in Sectie A12 hieronder. U mag de alternatieve regelingen die wij u aanbieden alleen afwijzen als deze niet vergelijkbaar zijn met hetgeen is overeengekomen in de boeking of als de prijsverlaging ontoereikend is.

Als Non-conformiteit de prestaties van de Pakketreis aanzienlijk beïnvloedt en we hebben nagelaten dit binnen een redelijke termijn na kennisgeving door u te verhelpen, kunt u besluiten om door te gaan met uw Pakketreis of uw boeking te beëindigen zonder een beëindigingsvergoeding te betalen. Als u besluit om te stoppen en als uw Pakketreis vervoer naar de bestemming omvat, dan zullen wij u ook zonder buitensporige vertraging terugsturen met gelijkwaardig vervoer naar uw plaats van vertrek en zonder extra kosten voor u. In beide gevallen kunt u, in voorkomend geval, om een ​​prijsverlaging en/of compensatie verzoeken in overeenstemming met Sectie A12 hieronder.

Als het onmogelijk is om ervoor te zorgen dat u terugkeert naar uw plaats van vertrek zoals overeengekomen in de boeking vanwege Onvermijdelijke en Buitengewone Omstandigheden, zullen wij de kosten van noodzakelijke accommodatie dragen, indien mogelijk van dezelfde categorie, voor een periode van maximaal drie nachten per passagier. Deze beperking is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit en personen die hen begeleiden, zwangere vrouwen en niet-begeleide minderjarigen, alsmede personen die specifieke medische hulp nodig hebben, op voorwaarde dat we ten minste 48 uur vóór de start van de Pakketreis op de hoogte zijn gesteld van hun specifieke behoeften.

Als in de EU-wetgeving een langere verblijfsperiode is voorzien dan de in de bovenstaande alinea genoemde wijze van vervoer van de passagier, of als dergelijke wetgeving de vervoerder niet toestaat zijn verplichtingen zoals hierboven beschreven te beperken in geval van Onvermijdelijke of Buitengewone omstandigheden, dan zijn de in deze wetgeving vastgestelde limieten van toepassing.

A10. Snelle hulp in het resort - Terug naar boven

Wij zullen u onverwijld adequate hulp bieden als u in moeilijkheden verkeert, met name door passende informatie te verstrekken over gezondheidsdiensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand; en door u te helpen met de communicatie op afstand en u te helpen bij het vinden van alternatieve reisarrangementen. Meestal brengen we deze hulp niet in rekening, hoewel we ons wel het recht voorbehouden om een ​​redelijke vergoeding voor dergelijke hulp in rekening te brengen als de moeilijkheid opzettelijk door u is veroorzaakt of door uw nalatigheid.

Als u in moeilijkheden verkeert en onze hulp nodig heeft, neem dan contact met ons op via de details in Sectie D11 hieronder.

A11. Vluchtvertragingen - Terug naar boven

Vertragingen treden soms op. Als u vertraging oploopt, komt u mogelijk in aanmerking voor zorg en hulp van de luchtvaartmaatschappij, inclusief versnaperingen en maaltijden indien nodig. We zullen dit niet zelf doen, omdat dergelijke regelingen normaal gesproken onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij vallen.

A12. Prijsverlaging en compensatie- Terug naar boven

VERGOEDING VOOR NON-CONFORMITEIT VAN PAKKETREIS

(i) U hebt recht op een passende prijsverlaging voor elke periode waarin er sprake is van Non-conformiteit van de Pakketreis, tenzij deze non-conformiteit aan u te wijten is.

(ii) Daarnaast heeft u recht op een passende vergoeding van ons voor enige schade die u lijdt als gevolg van Non-conformiteit, behalve wanneer de Non-conformiteit:

 1. te wijten is aan u;
 2. te wijten is aan een derde partij die geen verband houdt met de levering van de reisdiensten die deel uitmaken van de Pakketreis en die niet te voorzien of onvermijdbaar is; of
 3. vanwege Onvermijdelijke en Buitengewone Omstandigheden.

 

BEPERKINGEN OP SCHADEVERGOEDINGSCLAIMS

Compensatie onder internationale verdragen

(iii) Wij zijn niet aansprakelijk om u schadevergoeding te betalen in verband met uw Pakketreis, waar er internationaal conventies zijn die de omvang of de voorwaarden waaronder compensatie zou moeten worden betaald door een van onze Reisaanbieder(s) beperken.

Deze zelfde beperkingen zijn op ons van toepassing en op dezelfde manier als wanneer dergelijke beperkingen rechtstreeks op ons van toepassing zijn. Deze internationale conventies omvatten (maar zijn niet beperkt tot) het Verdrag van Montreal met betrekking tot reizen door de lucht (en alle eerdere gerelateerde verdragen), het Verdrag van Athene met betrekking tot reizen over zee, de Berne Conventie met betrekking tot reizen per spoor (Verdrag inzake internationale Vervoer per spoor (COTIF) van 9 mei 1980), het Verdrag van Genève inzake reizen over de weg en het Verdrag van Parijs met betrekking tot het verstrekken van accommodatie. We zullen ten volle profiteren van elke beperking van de vergoeding die in deze conventies is vervat en alle andere internationale verdragen die de reisarrangementen regelen die deel uitmaken van de Pakketreis. Vraag ons om kopieën van deze internationale conventies als u ze in zou willen zien.

Contractuele beperkingen van Reisaanbieder(s)

(iv) Onze aansprakelijkheid wordt ook beperkt in overeenstemming met de contractuele bepalingen van de Reisaanbieder(s) die de onderdelen van uw Pakketreis verstrekken en op dezelfde manier als wanneer deze beperkingen rechtstreeks op ons van toepassing waren.

Waarde van compensatie

(v) Onze aansprakelijkheid jegens u in verband met uw Pakketreis is beperkt tot een maximum van drie keer de kosten van uw Pakketreis, behalve in gevallen van overlijden, letsel of ziekte waar wij of onze Reisaanbieder(s) dergelijke schade hebben veroorzaakt. schade opzettelijk of als gevolg van nalatigheid. Dit maximum is alleen verschuldigd als elk aspect van uw Pakketreis fout is gegaan en u geen voordeel hebt ontvangen van uw Pakketreis. Alle bedragene die u van Reisaanbieder(s) ontvangt, worden in mindering gebracht op het bedrag die u als vergoeding door ons krijgt betaald.

Omvang van de Aansprakelijkheid volgens deze Reserveringsvoorwaarden

(vi) Behalve zoals hierboven uiteengezet, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enige claims, verliezen, uitgaven, schade of aansprakelijkheid voor uw Pakketreis, behalve in gevallen waarbij sprake is van overlijden, letsel of ziekte waarbij we dergelijke schade hebben veroorzaakt door nalatigheid.

UW ACTIES MET BETREKKING TOT SCHADEVERGOEDINGSCLAIMS

Ons helpen met uw claim voor schadevergoeding

(vii) U bent verplicht om ons te helpen bij het verhalen van derden op enigerlei wijze die ons compenseren voor bedragen die wij u betalen. U bent met name verplicht om ons alle rechten toe te kennen die u mogelijk hebt ten opzichte van een persoon wiens handelen of nalaten onze wettelijke aansprakelijkheid heeft veroorzaakt of heeft bijgedragen om u een schadevergoeding te betalen. U moet ons ook alle hulp bieden die we redelijkerwijs nodig hebben. Ten slotte moet u de procedures volgen voor het melden van klachten in Sectie D11 hieronder.

Ziekmelding en medische rapporten melden

(viii) Als u ziek wordt terwijl u op uw Pakketreis bent, moet u, naast het melden van uw ziekte aan onze vertegenwoordiger, Cruise Customer Relations Desk, plaatselijke agent of Duty Office, een plaatselijke arts raadplegen en ook uw huisarts raadplegen bij uw terugkeer naar huis. Als u dan een claim tegen ons wilt indienen als gevolg van die ziekte, moet u ons gegevens verstrekken van zowel de plaatselijke arts die u heeft gezien als uw huisarts, samen met geschreven toestemming om een ​​medisch rapport van beide artsen te verkrijgen.

Compensatie voor geweigerd instappen

(ix) Wanneer een vliegticket wordt gedegradeerd of een vlucht wordt geannuleerd, vertraagd of u aan boord wordt geweigerd door een vervoerder in omstandigheden die u recht zouden geven op compensatie krachtens de Denied Boarding Regulations 2004, dan bent u verplicht om de passende bedragen te eisen op grond van die Voorschriften van de vervoerder. Alle bedragen die u in dit verband ontvangt, vormen het volledige bedrag van uw recht op compensatie voor alle zaken die voortvloeien uit het handelen van de vervoerder en die binnen de reikwijdte van de Reglementeringen voor geweigerd instappen vallen. Als u, om welke reden dan ook, geen aanspraak maakt op de vervoerder en een vordering tot schadevergoeding van ons wilt indienen, moet u op het moment van betaling van een eventuele schadevergoeding aan ons een volledige toewijzing aan ons doen van de rechten die u hebt tegen de vervoerder met betrekking tot de vordering die aanleiding geeft tot die compensatie.

A13. Bagage - Terug naar boven

De hoogte van de vergoeding die we zullen betalen voor verlies of beschadiging van bagage is beperkt in overeenstemming met de conventies die worden vermeld in de bovenstaande Sectie A12 . Voor claims voor ontbrekende of beschadigde bagage moet u de regels op de achterkant of uw ticket volgen of binnen de vervoersvoorwaarden van de vervoerder. Houd er rekening mee dat er tijdslimieten van toepassing zijn om ons of de transporteur op de hoogte te stellen en een claim in te dienen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor waardevolle artikelen die u moet verzekeren voor het juiste bedrag.

B. Cruisepakketten - Terug naar boven

Wanneer u een Cruise of een Cruise samen met een vlucht en/of een transfer en/of een vooraf geboekte excursie (zoals gedefinieerd in het gedeelte getiteld "Excursies" hieronder) boekt, boekt u een "Cruisepakket". De onderstaande voorwaarden, samen met de voorwaarden in Sectie D, zijn van toepassing op boekingen van een Cruisepakket.

Wanneer u een Cruisepakket boekt, sluit u een contract met de Reisaanbieder voor het Cruisepakket. Dit kan ICE Europe Limited zijn of de feitelijke exploitant van de Cruise. In al deze boekingen is onze rol beperkt tot het optreden als agent namens de Reisaanbieder van het Cruisepakket. In aanvulling op deze Boekingsvoorwaarden zijn de bepalingen en voorwaarden van de Reisaanbieder ook van toepassing op uw boeking. Als de Reisaanbieder ICE Europe Limited is, zijn naast de voorwaarden van ICE Europe Limited ook de voorwaarden van de exploitant van de cruise van toepassing. Alle algemene voorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar.

B1. Zwangerschap en kleine kinderen - Terug naar boven

Cruiseschepen hebben geen adequate medische voorzieningen voor de bevalling aan boord. Cruiseschepen zullen u niet vervoeren als u de 24e - 28e week van zwangerschap hebt bereikt of bent gepasseerd op elk moment tijdens uw Cruise - de exacte timing hangt af van de Cruiseschip-exploitant. U dient daarom bij het boeken contact met ons op te nemen. Alle zwangere vrouwen moeten een dokters- of verloskundigenbrief op laten stellen waarin staat dat moeder en baby in goede gezondheid verkeren, geschikt zijn om te reizen en dat de zwangerschap geen hoog risico inhoudt. De brief moet ook de geschatte bevallingsdatum (EDD) bevatten zoals berekend uit zowel de laatste menstruatieperiode (LMP) als echografie als dit is uitgevoerd. We accepteren geen boeking en het Cruiseschip kan u daarna niet vervoeren; tenzij u zich aan deze Sectie houdt. Als u zwanger bent en een boeking hebt gemaakt (of een boeking hebt gedaan namens een zwangere passagier) voordat redelijkerwijs bekend was dat u of de passagier niet bij de cruise zou kunnen komen omdat u de 24e - 28e week van zwangerschap hebt bereikt of bent gepasseerd (in voorkomend geval) op enig moment in de Cruise, zullen wij de door u betaalde prijs en de prijs betaald door een begeleider volledig terugbetalen, op voorwaarde dat de zwangere passagier ons zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte bracht nadat hij werd zich ervan bewust dat zij niet in staat zouden zijn om zich bij de Cruise aan te sluiten, maar zullen anderszins geen enkele aansprakelijkheid hebben. Wij en onze derde Cruise reisaanbieders(s) behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om de toegang aan boord te weigeren als u in een vergevorderde staat van zwangerschap verkeert en wij zullen geen enkele aansprakelijkheid hebben met betrekking tot een dergelijke weigering en/of uw zwangerschap.

De meeste cruiserexploitanten weigeren toestemming voor kinderen van 6 maanden of jonger (in sommige gevallen 12 maanden of jonger) om aan boord van het schip te gaan.

Noch wij, noch de Cruise-operator zijn aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijke weigering.

B2. Medisch - Terug naar boven

Wij en onze externe Cruise reisaanbieder(s) behouden zich het recht voor om van u te verlangen dat u medische bewijzen overlegt van geschiktheid om met een Cruisepakket te reizen.

Als u (of een lid van uw gezelschap) een lichamelijke of geestelijke handicap heeft of enige andere aandoening die een speciale behandeling of hulp zou kunnen vereisen (inclusief degenen die rolstoelen gebruiken), moet u ons schriftelijk op de hoogte stellen voordat u een boeking maakt. Als u (of een lid van uw gezelschap) een rolstoel gebruikt, moet u uw eigen rolstoel van standaardformaat inrichten en moet u vergezeld zijn van een geschikte reisgenoot en in staat zijn om u te helpen. De rolstoel van Cruiseschepen is alleen voor noodgevallen. Wij en onze derde Cruise reisaanbieder(s) behouden zich het recht voor om de toegang tot u te weigeren als u ons en onze externe Cruisereisaanbieder(s) niet op de hoogte stelt van dergelijke handicaps of hulp of die naar onze mening niet geschikt is voor reizen of waarvan de toestand een gevaar kan vormen voor zichzelf of anderen aan boord.

B3. Uw veiligheid en beveiliging - Terug naar boven

(i) Wij verwachten te allen tijde dat u zich op de juiste manier en met inachtneming van de gezondheid, veiligheid, comfort, plezier en algemeen welzijn van alle personen zowel aan boord van het Cruiseschip als betrokken bij het aanbieden van dienst of faciliteit die deel uitmaakt van de cruise of een excursie (inclusief excursies ter plaatse of vooraf geprepareerde excursies - zoals gedefinieerd in Sectie D17 ), en, door te boeken bij ons, stemt u hier uitdrukkelijk mee in. Als blijkt dat uw omgangsvormen, gedrag of gezondheid zodanig is dat deze een schending is van deze vereiste of uw gedrag, kan gezondheid of gedrag uw eigen gezondheid of veiligheid of die van een andere passagier of bemanning in gevaar brengen of u waarschijnlijk doen aarzelen geen toestemming te verlenen om aan wal te gaan in een haven of ons aansprakelijk kan stellen voor de kosten van medische behandeling en/of onderhoud en ondersteuning en/of repatriëring, dan zijn wij en onze derde Cruise reisaanbieder(s) en/of de gezaghebber op het cruiseschip heeft het recht om een ​​of meer van de volgende maatregelen te nemen die redelijk en geschikt lijken in de specifieke omstandigheden

 • weigeren om aan boord te laten gaan of van boord te laten gaan in een haven of andere plaats van aankomst;
 • u van boord te laten gaan;
 • u overbrengen naar een andere hut;
 • u beperken tot een bepaalde passagiershut of tot het medisch centrum van het Cruiseschip;
 • via de arts van het cruiseschip en / of zijn personeel elk medicijn, geneesmiddel of een andere substantie van vergelijkbare aard toedienen, of u toelaten en / of beperken tot een ziekenhuis of een soortgelijke instelling in elke haven, zoals de arts van het cruiseschip noodzakelijk acht.

(ii) In het geval van enige actie onder deze Sectie B3 , noch u, noch (naar keuze van onze en onze derde Cruise reisaanbieder) andere personen die met u reizen (al dan niet onder dezelfde boeking) hebben recht op een vordering op ons doen gelden voor enig verlies of kosten die als gevolg van dergelijke actie zijn opgelopen, hetzij voor een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de prijs of voor enige andere vorm van compensatie of voor de kosten van terugkeer naar uw plaats van vertrek of naar enige andere plaats of voor enige andere vorm van verlies of kosten dan ook. Wanneer u op onze kosten wordt gerepatrieerd op grond van deze Sectie B3 , behouden we ons het recht voor om onze kosten te verhalen.

B4. Onze aansprakelijkheid jegens u - Terug naar boven

Onze enige verplichting jegens u is om redelijke bekwaamheid en zorg uit te oefenen door u te verplichten om een contract af te sluiten met de Reisaanbieder(s) van het Cruisepakket. We hebben geen plichten jegens u met betrekking tot de feitelijke uitvoering van het Cruisepakket. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies, schade, kosten, uitgaven of anderszins die u lijdt en die voortvloeien uit het niet of onjuist uitvoeren van het Cruisepakket, behalve wanneer de dood of persoonlijk letsel is veroorzaakt door onze nalatigheid.

We beperken onze aansprakelijkheid, indien van toepassing, door de conventies waarnaar in deze Sectie wordt verwezen en door de voorwaarden die worden beschreven in Sectie A12 .

Alle vervoer (over land, door de lucht en over zee) is onderworpen aan de vervoersvoorwaarden van de feitelijke vervoerder (die onze derde Cruise reisaanbieder of hun onderaannemer kan zijn). Dergelijke voorwaarden kunnen aansprakelijkheid beperken of uitsluiten, zijn uitdrukkelijk opgenomen in deze Boekingsvoorwaarden en vormen ook de bepalingen en voorwaarden van afzonderlijke contracten tussen u en de betreffende koerier zoals vermeld op het ticket van de koerierdienst dat u vóór uw geplande vertrekdatum is verstrekt. U kunt kopieën van de relevante bepalingen en voorwaarden krijgen als u ons dat vraagt.

Het vervoer van passagiers en hun bagage over zee wordt geregeld door het Verdrag van Athene. U kunt kopieën van deze conventie krijgen als u het ons vraagt. Het Verdrag van Athene is uitdrukkelijk opgenomen in deze Boekingsvoorwaarden en onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel of voor verlies van of schade aan bagage die voortvloeit uit het vervoer over zee wordt dienovereenkomstig bepaald. In de meeste gevallen beperkt het Verdrag van Athene de aansprakelijkheid van de vervoerder voor overlijden of persoonlijk letsel of verlies van of schade aan bagage en stelt het bijzondere voorzieningen voor kostbaarheden. Het veronderstelt dat bagage onbeschadigd is afgeleverd, tenzij u ons of de Cruise reisaanbieder schriftelijk op de hoogte stelt:

(a) in geval van zichtbare schade, vóór of op het moment van ontscheping of opleveren van bagage;

(b) in geval van niet zichtbare schade of verlies, binnen 15 dagen na de datum van ontscheping of oplevering of vanaf het tijdstip waarop die oplevering had moeten plaatsvinden. Elke door ons te betalen schadevergoeding tot de limieten van het Verdrag van Athene wordt verlaagd naar evenredigheid van eventuele nalatigheid door nalatigheid van u en het maximale aftrekbare bedrag zoals bepaald in artikel 8, lid 4, van het Verdrag van Athene.

(c) Niettegenstaande het feit dat de Cruise wordt uitgevoerd op een Cruiseschip dat geen eigendom van ons is, wordt overeengekomen dat we te allen tijde niettemin als reder worden beschouwd in de zin van het Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen 1976 (zoals gewijzigd) door het Protocol van 1996 of anderszins en zoals van tijd tot tijd van toepassing in een relevant rechtsgebied), en dus het recht hebben om onze aansprakelijkheid te beperken onder zijn voorwaarden.

B5. Op de cruiseterminal - vooraf inschrijven en inchecken Terug naar boven

Inschepingstijden

U moet voldoen aan de volgende instapvereisten. Als u niet op tijd aankomt in een haven of plaats, zijn wij en de Reisaanbieder(s) niet aansprakelijk met betrekking tot de gevolgen. Met betrekking tot Cruises zijn de Cruise reisaanbieders niet verplicht om de geplande reisschema uit te stellen of ervan af te wijken en moet u alle kosten dragen die hieruit voortvloeien. Kosten die verbonden zijn aan het vervoer om weer mee te reizen met het Cruiseschip, zoals, maar niet beperkt tot, overheidstoeslagen, visumkosten, onderhoud, accommodatie, vliegtarief, introductietarief, autoverhuur of bemiddelingskosten zijn voor uw rekening.

Aankomst op de Cruiseterminal:

Voor uw comfort en gemak raden we aan dat u niet eerder dan twee (2) uur vóór de geplande inschepingstijd op uw cruiseschip aankomt bij de cruiseterminal. Vanwege veiligheidsvoorschriften is het mogelijk dat u de cruiseterminal niet vóór de geplande inschepingstijd mag betreden en misschien wilt voorkomen dat u wacht bij mogelijk slecht weer, aangezien de wachtruimte buiten en binnen de cruiseterminal beperkt kan zijn.

Laatste instaptijd:

Om het inschepingsproces te vergemakkelijken, zullen sommige Cruise reisaanbieders u verplichten om hun online registratie vooraf in te vullen om te voldoen aan de nieuwe overheidsregels voor vertreklijsten. Het is uw verantwoordelijkheid om de registratie en het incheckproces van de relevante Cruise reisaanbieder te controleren. Meestal moet u twee (2) uur voor de vertrektijd die op uw tickets vermeld staat inchecken op de Cruiseterminal, anders krijgt u misschien geen toestemming om mee te reizen. Als u te laat aankomt, kunt u opstappen op het schip in een goedgekeurde aanloophaven in de geplande route van de cruise. U bent verantwoordelijk voor alle toepasselijke vergoedingen en reiskosten naar die volgende aanloophaven.

Instaptijd in aanloophavens:

In alle aanloophavens is het ook uw verantwoordelijkheid om uiterlijk één (1) uur voorafgaand aan de geplande vertrektijd van het cruiseschip aan boord van het Cruiseschip te zijn. Houd er rekening mee dat de tijd aan boord verschilt van de aanloophaven en dat het uw verantwoordelijkheid is om de tijd aan boord te volgen. In het geval u het cruiseschip mist, is het uw verantwoordelijkheid om alle gemaakte kosten te betalen om weer aan boord te kunnen gaan bij het cruiseschip.

B6. Besmettelijke of infectie ziekten die uw cruise beïnvloeden - Terug naar boven

In elke haven of plaats kan de Cruise-operator weigeren aan boord te gaan of een klant van boord gaan die, naar de mening van de kapitein, het medisch personeel van het schip of een andere bevoegde scheepsofficier, door immigratie- of andere overheidsinstanties op de plaats van bestemming kan worden gelaten of kan lijden aan een besmettelijke of besmettelijke ziekte of waarvan de aanwezigheid, naar de mening van de scheepsleiding, schadelijk kan zijn voor het comfort of de veiligheid van andere klanten of de bemanning. In dergelijke gevallen heeft u geen recht op restitutie van de kosten van het Cruisepakket of enige vorm van compensatie. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor kosten of uitgaven die hieruit voortvloeien. In geval van quarantaine van het schip waarbij uw aanhouding heeft plaatsgevonden, moet u alle risico's en kosten dragen die daardoor worden veroorzaakt en worden in rekening gebracht voor voedsel en accommodatie tijdens de detentie, te betalen per dag, indien aan boord van het schip, en voor alle andere quarantainekosten en kosten die door u zijn beoordeeld of gemaakt.

C. Enkele componenten - Terug naar boven

De onderstaande voorwaarden zijn, samen met de voorwaarden in deel D, van toepassing op boekingen anders dan voor Pakketreizen of Cruisepakketten.

Wanneer u bij ons een enkele component boekt (bijv. alleen vlucht, alleen hotel, autohuur op zichzelf), sluit u een contract met de Reisaanbieder voor het onderdeel (zoals de luchtvaartmaatschappij, hotelier of autoverhuurbedrijf ). In al deze boekingen is onze rol beperkt tot het optreden als agent namens de Reisaanbieder van het onderdeel. In aanvulling op deze Boekingsvoorwaarden zijn de bepalingen en voorwaarden van de Reisaanbieder ook van toepassing op uw boeking.

C1. Prijswijzigingen - Terug naar boven

Prijsverhogingen kunnen plaatsvinden op elk moment voordat de volledige betaling door u is ontvangen, en u bent aansprakelijk om dergelijke verhogingen volledig te betalen.

C2. Overdracht van boekingen - Terug naar boven

In het geval van een vlucht met alleen een vlucht en een boeking voor een vlucht, brengt de overdracht aan een andere persoon met zich mee dat de oorspronkelijke boeking wordt geannuleerd, waardoor eventuele annuleringskosten in rekening worden gebracht en een nieuwe boeking wordt gemaakt, afhankelijk van beschikbaarheid en eventuele extra prijsverhogingen. Overboeking van elk ander type boeking is onderworpen aan de eigen bepalingen en voorwaarden van de Reisaanbieder en de toepasselijke wijzigings- of annuleringskosten.

C3. Annulering / wijziging van boekingen - Terug naar boven

Boekingen kunnen worden gewijzigd of geannuleerd in overeenstemming met de relevante reisvoorwaarden van de Reisaanbieder en onder voorbehoud van wijzigingen en annuleringskosten van de Reisaanbieder. In veel gevallen kunnen de kosten van onze Reisaanbieder(s) tot 100% van de kosten van de reisarrangementen opleggen en deze zullen aan u worden doorberekend. Raadpleeg Sectie D6 voor meer informatie over het wijzigen van uw boeking.

C4. Onze aansprakelijkheid jegens u - Terug naar boven

Het is onze verantwoordelijkheid om redelijke bekwaamheid en zorg uit te oefenen door u te verplichten om een contract aan te gaan met de betreffende Reisaanbieder (inclusief luchtvervoerder, verhuurder of leverancier van accomodatie, autoverhuuraanbieder) van de componenten die u boekt, maar wij dragen niet enige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderdeel zelf. We hebben geen plichten jegens u met betrekking tot de daadwerkelijke uitvoering van de boeking. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies, schade, kosten, uitgaven of anderszins die u lijdt en die voortvloeit uit het niet uitvoeren of de onjuiste uitvoering van de boeking, behalve wanneer de dood of persoonlijk letsel is veroorzaakt door onze nalatigheid .

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige ontevredenheid, verlies van plezier, verlies, letsel of schade die voortvloeit uit uw gebruik van het enige onderdeel. Verder zijn wij in geen enkel geval aansprakelijk voor enige gevolgschade die u lijdt met betrekking tot regelingen die u boekt om samen te vallen met het afzonderlijke component dat u bij ons hebt geboekt.

In het onwaarschijnlijke geval van onze beëindiging/insolventie, wordt het geld dat u ons hebt betaald voor andere componenten niet beschermd door een schema van financiële bescherming. Als dit belangrijk voor u is, raden wij u aan een American Express-Pakketreis te boeken of een geschikte reisverzekering af te sluiten.

C5. Internationale verdragen - Terug naar boven

Als een internationale verdrag van toepassing is op of van toepassing is op een van de diensten of faciliteiten die door ons zijn gearrangeerd of geleverd, of verstrekt door een van onze Reisaanbieder(s), en u een vordering op ons laat gelden met betrekking tot de aard die voortvloeit uit de dood, letsel of verlies of schade geleden tijdens of als gevolg van het aanbieden van die diensten of faciliteiten, zal onze aansprakelijkheid om u schadevergoeding te betalen en/of het bedrag (indien van toepassing) van de door ons aan u te betalen schadevergoeding worden beperkt in overeenstemming met en/of in een identiek aan die waarin de desbetreffende internationale verdrag voorziet (in elk geval met inbegrip van de aansprakelijkheidsvoorwaarden, de termijn voor het indienen van een claim en het type en bedrag van eventuele schadevergoeding die kan worden toegekend). Internationale verdragen die van toepassing kunnen zijn, zijn onder meer: ​​met betrekking tot internationale vliegreizen, het Verdrag van Warschau 1929 (inclusief zoals gewijzigd door het Haagse Protocol 1955 en door eventuele aanvullende protocollen van Montreal van 1975 en 1999) of het Verdrag van Montreal 1999 (voor internationale reizen door lucht en/of voor luchtvaartmaatschappijen met een exploitatievergunning verleend door een EU-land, die de EG-verordening inzake luchtvervoersaansprakelijkheid nr. 889/2002 voor nationaal en internationaal luchtvervoer in werking heeft gesteld); met betrekking tot treinreizen, het COTIF-verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer 1980 (zoals gewijzigd); met betrekking tot zeevervoer, het Verdrag van Athene van 1974 (zoals gewijzigd); met betrekking tot vervoer over de weg, het Verdrag van Genève 1973; en, met betrekking tot hotels, het Verdrag van Parijs van 1962. Alle toepasselijke protocollen of wijzigingen zijn van toepassing op al dergelijke internationale verdragen. U kunt kopieën van de relevante verdragen krijgen als u het ons vraagt. Om twijfel te voorkomen, betekent dit dat we moeten worden beschouwd als alle begunstigden van enige beperking van compensatie vervat in een van deze verdragen of andere internationale verdragen die van toepassing zijn op uw reisarrangementen.

D. Alle reserveringen - Terug naar boven

Voor alle boekingen zoals beschreven in Secties A, B en/of Sectie C hierboven, bestaat er een contract tussen u en ons wanneer u de prijs bij het boeken hebt betaald en wij ons reisschema aan u hebben verstrekt. Een kopie van het reisschema wordt verzonden naar de hoofdboeker op de boeking (de Hoofdboeker").

De Hoofdboeker van de reservering moet op het moment van reserveren minimaal 18 jaar oud zijn.

De Hoofdboeker is de persoon die verantwoordelijk is voor de boeking. De Hoofdboeker is verantwoordelijk voor het betalen van de aanbetaling en de volledige prijs, voor het doen van eventuele wijzigingen en annuleringsverzoeken, voor het betalen van eventuele extra kosten met betrekking tot de boeking, en voor alle andere zaken met betrekking tot de boeking.

De Hoofdboeker moet ervoor zorgen en bevestigt hierbij dat de gegevens voor alle partijen bij de boeking volledig en juist zijn, dat alle partijen ermee instemmen gebonden te zijn aan deze Boekingsvoorwaarden en dat de Hoofdboeker de autoriteit heeft om deze Boekingsvoorwaarden te accepteren en accepteert namens alle personen bij de boeking. De Hoofdboeker gaat akkoord met het controleren van alle beschrijvingen in de reisdocumenten die na de boeking zijn ontvangen en om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele fouten of gevallen waarbij persoonlijke gegevens niet overeenkomen met die in de paspoorten van degenen die reizen onder de boeking.

Alle boekingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid op het moment van boeking. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat onze advertenties up-to-date worden gehouden, maar we garanderen niet dat een van de services waarvoor we adverteren nog steeds beschikbaar zal zijn op het moment van boeking. We zullen u zo snel mogelijk na het plaatsen van een boeking op de hoogte stellen als, om welke reden dan ook, de reisdiensten die u bij ons wilde boeken niet beschikbaar zijn.

Wij zijn niet verplicht om een ​​boekingsbevestiging uit te geven nadat u een boeking bij ons hebt geplaatst. We zullen een dergelijke bevestiging niet geven als we een fout ontdekken in de prijzen van de services of als een deel van de boeking niet langer beschikbaar is.

Als we om wat voor reden dan ook uw boeking niet kunnen accepteren, zullen we u hiervan op de hoogte brengen en uw boeking niet verder verwerken. Wij zullen dan regelen dat u een deel van de reeds betaalde reservering terugkrijgt, tenzij u besluit om die betaling te gebruiken voor een andere boeking.

Als u speciale verzoeken heeft, moet u ons dit tijdens het boekingsproces laten weten. We zullen proberen om alle redelijke verzoeken aan de Reisaanbieder(s) naar eigen goeddunken door te geven, maar kunnen niet garanderen dat aan dergelijke verzoeken zal worden voldaan door de Reisaanbieder(s).

Als u een medische aandoening heeft of als een lid van uw gezelschap een persoon met beperkte mobiliteit is, laat het ons dan weten voordat u een boeking maakt, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat de boeking voor u geschikt is.

D1. Betaalvoorwaarden - Terug naar boven

Wanneer u bij ons boekt en als uw boeking meer dan 12 weken voor de geplande vertrekdatum is gemaakt, dient u één van het volgende te betalen: -

(i) het volledige tarief (afhankelijk van de reisvoorwaarden van onze Reisaanbieder(s) in kwestie), of

(ii) een aanbetaling zoals vereist door ons en/of de Reisaanbieder van de diensten voor de betreffende arrangementen, waarvan het bedrag zal worden aangegeven op het moment van boeking.

U wordt op het moment van reserveren op de hoogte gebracht van de betaling die voor uw specifieke arrangementen vereist is. Het saldo van de kosten van uw reisarrangementen moet binnen 12 weken voor de vertrekdatum worden betaald. Als uw reservering binnen 12 weken na uw geplande vertrekdatum wordt gemaakt, moeten de totale kosten van uw reisarrangementen worden betaald op het moment van reserveren.

DENK ER ALSTUBLIEFT AAN DAT NIET OP TIJD BETALEN ZAL LEIDEN TOT ANNULERING.

Als de aanbetaling of het saldo niet volledig is betaald op de vervaldag, kunnen we uw reservering onmiddellijk annuleren en, als u al een aanbetaling hebt gedaan, zullen wij uw aanbetaling behouden. In het geval van een dergelijke annulering, zijn wij niet aansprakelijk jegens u en zijn de bepalingen van Sectie A12 niet van toepassing.

Een btw-factuur is een wettelijk document dat door de Reisaanbieder van de goederen of diensten moet worden geproduceerd. Het is ondersteunend bewijs voor de btw die de Reisaanbieder verschuldigd is aan de belastingdienst. Met betrekking tot de Travel and Lifestyle Service-activiteiten vervult American Express de rol van reisagent. American Express is niet de Reisaanbieder van hotelkamers en heeft evenmin het recht of de plicht om de desbetreffende factuur in dit verband te verhogen. Bovendien kan American Express niet afdwingen dat de Reisaanbieder van de hotelkamers in onze hoedanigheid van reisagent een factuur ophaalt.

D2. Betaalmethode - Terug naar boven

U moet betalen met uw American Express-kaart. Als alternatief kunnen wij, naar eigen goeddunken, volledige of gedeeltelijke betaling accepteren (met een openstaand saldo dat is betaald met uw American Express-kaart) door middel van het inwisselen van uw Membership Reward-punten.

D3. Verzekering - Terug naar boven

Het is belangrijk dat u voldoende verzekerd bent om u (en uw groep) tijdens uw reis te dekken. Het is een voorwaarde voor uw boeking dat u zo'n geschikte verzekeringsdekking hebt. Zorg ervoor dat u een geldige reisverzekering hebt afgesloten vanaf het moment van boeken, om u te dekken voor de landen en activiteiten die u tijdens uw vakantie onderneemt. Neem contact met ons op om dit te bespreken als u nog geen verzekering hebt afgesloten.

D4. Flight Reconfirmation - Terug naar boven

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u de vertrekdatum en -tijden van al uw vluchten minstens 72 uur vóór vertrek opnieuw bevestigt. Dit is met name belangrijk voor vervolgtrajecten nadat u uw vertrekpunt hebt verlaten.

D5. Ticketing - Terug naar boven

Uw tickets en andere documenten met betrekking tot uw boeking worden verzonden naar het adres van de Hoofdboeker die u ons op het moment van boeking geeft, of kunnen per e-mail worden afgeleverd in de vorm van een e-ticket en/of voucher(s) naar het e-mailadres van de Hoofdboeker dat u bij het boeken heeft opgegeven. Mits u de totale kosten van de reisarrangementen heeft betaald, zullen wij ernaar streven uw tickets uiterlijk 2 weken voor vertrek aan u te bezorgen.

HET IS BELANGRIJK DAT U ALLE DETAILS VAN UW REISDOCUMENTEN CONTROLEERT VOORDAT U DE PLAATS VAN VERTREK VERLAAT. ALS ER ONNAUWKEURIGHEDEN ZIJN OF U EEN ANDERE VRAAG HEEFT, NEEM DAN ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET ONS.

D6. Wijzigingen die u vóór vertrek maakt, inclusief annulering door u Terug naar boven

Als u uw boeking wilt wijzigen nadat we onze reisschema hebben uitgegeven, neem dan contact met ons op. Wij en de Reisaanbieder(s) hebben geen wettelijke verplichting om dergelijke wijzigingen aan te brengen, maar we kunnen, naar eigen goeddunken, proberen aan uw verzoek tegemoet te komen. Begrijp alstublieft dat het vaak niet mogelijk is om dit te doen, aangezien wijzigingen kunnen afhangen van de beschikbaarheid en de algemene voorwaarden van onze Reisaanbieder(s).

Als we instemmen met een wijziging, stemt u ermee in ons de relevante administratiekosten per persoon te betalen, zoals uiteengezet in de relevante tabel hieronder, bij het maken van de vereiste wijziging plus de kosten die wij maken of u maakt bij het maken van de wijziging (inclusief, zonder beperking, kosten die door de Reisaanbieder(s) worden opgelegd voor het maken van de wijziging). Dit kan aanzienlijk zijn en dergelijke kosten nemen doorgaans toe naarmate de vertrekdatum dichter bij de verandering ligt. Sommige onderdelen van uw boeking (bijv. een vlucht) kunnen bijvoorbeeld 100% annuleringskosten in rekening brengen.

Onthoud dat elke wijziging in uw vertrekdatum, luchthaven, vervoer, bestemming, accommodatie of verblijfsduur van toepassing moet zijn op alle leden van uw boeking.

Als u toch annuleert, moet u nog steeds verzekeringspremies en administratiekosten betalen, die zijn ontstaan ​​vóór de annulering, en eventuele aanbetalingen die betaald zijn voor vooraf geboekte artikelen of diensten.

WIJZIGINGEN IN DE ACCOMMODATIE EN ANNULERING

Als u een accommodatie die u via ons heeft geboekt wilt wijzigen of annuleren, ongeacht of deze geboekt is als onderdeel van een Pakketreis of als een onderdeel, dan zullen wij naar eigen inzicht de kosten zoals uiteengezet in de onderstaande tabellen toepassen voor elke wijziging of annulering die u wenst maken. U stemt er ook mee in om eventuele extra kosten te betalen die door de Reisaanbieder(s) worden toegepast. Als u toeslagen voor accommodatie en het aantal personen in uw accommodatie heeft betaald, moet u mogelijk extra betalen.

Houd er rekening mee dat we in sommige gevallen met onze accommodatieaanbieders over speciale aanbiedingstarieven onderhandelen. Dergelijke tarieven staan ​​mogelijk geen wijzigingen of annuleringen van accommodatie toe. Dergelijke wijzigingen of annuleringen brengen tot 100% kosten met zich mee. Waar dit van toepassing is, wordt u geadviseerd op het moment van reserveren.

Wijzigingen in boekingen

accommodatie

Kennisgeving gegeven meer dan 8 dagen

Kennisgeving gegeven 7 dagen of minder

Wijzigingen van naam

€ 30 per naamswijziging

€ 30 per naamswijziging

Veranderingen van Accommodatie

€ 30 per verandering per boeking

€ 30 per verandering per boeking

Wissel naar aankomst- / vertrekdatum

€ 30 per verandering per boeking

€ 30 per verandering per boeking

Annulering van boekingen

Tijd dat we uw bericht ontvangen om te annuleren voor vertrek

Alleen annuleringskosten van accommodatie

Meer dan 14 dagen voor vertrek

€ 30 per persoon

7 dagen of minder

100% van de verblijfskosten

VLUCHTEN OF CRUISEVERANDERINGEN EN ANNULERINGEN

Houd er rekening mee dat het grootste deel van onze Reisaanbieder(s) en Cruise reisaanbieder(s) meestal geen wijzigingen toestaan ​​in tickets nadat de boeking is gemaakt. De tickets die wij verkopen zijn zeer restrictief en kunnen leiden tot kosten tot 100% van de prijs van het ticket dat wordt toegepast door de luchtvaartmaatschappij of Cruiseaanbieder, ongeacht de aan ons doorgegeven opzegtermijn. We behouden ons het recht voor om deze kosten door te berekenen.

Wijzigingen zoals naamswijzigingen (inclusief initiële wijzigingen), bestemmingswijzigingen en datumwijzigingen kunnen door dergelijke Reisaanbieder(s) worden behandeld als een annulering en omboeking, ongeacht de periode van kennisgeving die aan ons is doorgegeven. Als de Reisaanbieder de wijziging behandelt als een annulering en omboeking, zullen we de kosten die door de Reisaanbieder(s) zijn opgelegd, aan u doorrekenen. Dit kan oplopen tot 100% van de ticketprijs en u moet ook een bedrag betalen om onze reiskosten te dekken. administratiekosten zoals hieronder beschreven in de Sectie "Onze kosten".

Merk ook op dat de Reisaanbieder mogelijk weigert om vervangende tickets voor verloren of gestolen tickets uit te geven en dat nieuwe tickets mogelijk door u moeten worden gekocht. De kosten van het nieuwe ticket kunnen hoger zijn dan de kosten van het originele ticket.

Onze heffingen

Naast de kosten die door de Reis- en Cruise Reisaanbieder(s)worden aangerekend, passen we ook een maximum van € 30 toe voor elke persoon op de boeking en voor elk item dat u wilt wijzigen om onze kosten voor het beheer van de wijziging te dekken. Elke boekingskorting die u mogelijk hebt ontvangen op het moment dat de oorspronkelijke boeking werd gemaakt, kan worden gewijzigd of verlaagd wanneer er wijzigingen worden aangebracht.

Overzicht van wijzigingen/annuleringen die u aanbrengt in vluchten of cruises

Transportdiensten (inclusief vluchten, cruises)

Kosten van Reisaanbieder

Onze kosten

Elke wijziging inclusief naamswijzigingen, bestemming, datum en tijd wijzigen

Tot 100% van de ticketprijs van de transport-aanbieder

Tot € 30 per persoon per wijziging.

WIJZIGINGEN EN ANNULERING VAN OPTIONELE EXTRA'S

Als we verwijzen naar 'Optionele extra's', bedoelen we alles dat u aan uw boeking toevoegt, naast de inclusieve vervoer- en accommodatiearrangementen die u boekt. Bijvoorbeeld autoverhuur of transfers. Als u optionele extra's annuleert waarvoor er kosten zijn, geven we alle kosten door aan de Reisaanbieder van de service. Daarnaast brengen we € 30 in rekening voor de kosten van het beheer van de wijziging.

Wij zullen u alle terugbetalingen van betalingen die zijn gedaan onder de reservering, minus eventuele annuleringskosten en/of administratieve kosten die aan ons verschuldigd zijn, zo snel mogelijk als mogelijk maken en in elk geval binnen 14 dagen na annulering.

D7. Voorwaarden van Reisaanbieder(s) - Terug naar boven

De Reisaanbieder(s)hebben hun eigen boekingsvoorwaarden en vervoersvoorwaarden en u bent hieraan gebonden, voor zover het de betreffende Reisaanbieder betreft. De voorwaarden van Reisaanbieder(s) zijn ook van toepassing op uw contract met ons, en in geval van een conflict tussen de voorwaarden van de Reisaanbieder(s) en onze Boekingsvoorwaarden, prevaleren de voorwaarden van de Reisaanbieder(s), in de mate dat een voorwaarde in de voorwaarden van de Reisaanbieder(s)ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, in welk geval onze Boekingsvoorwaarden prevaleren. Sommige van onze Reisaanbieder(s)'voorwaarden kunnen de aansprakelijkheid van de relevante Reisaanbieder beperken of uitsluiten en kunnen, door hun toepassing op uw contract met ons, ook onze aansprakelijkheid jegens u beperken of uitsluiten, en zijn vaak onderworpen aan internationale conventies. Indien van toepassing, kunnen kopieën van dergelijke verdragen ter inzage liggen bij het kantoor van de relevante Reisaanbieder. De voorwaarden van Reisaanbieder(s) die van toepassing zijn op uw boeking worden op de laatste reisschemapagina weergegeven en zijn ook toegankelijk via een link in de bevestigingsmail van de reservering.

D8. Beëindiging luchtvaartmaatschappij - Terug naar boven

In het onwaarschijnlijke geval dat de luchtvaartmaatschappij waarmee u reist, ophoudt met zijn bedrijfsvoering terwijl u zich in het buitenland bevindt, moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen om ons in staat te slellen om een alternatieve retourvlucht voor u te zoeken, als we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Als u ons uw contactgegevens hebt verstrekt voor wanneer u in het buitenland bent, kan dit ons verder helpen om contact met u op te nemen. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten die u maakt bij het maken van uw eigen terugvluchtregelingen als u ons niet de mogelijkheid hebt gegeven om een ​​alternatieve vlucht naar huis voor u te regelen.

Bij het maken van alternatieve retourvluchtarrangementen voor u nemen we de aanpak van 'like for like'. Wat dit betekent is dat als uw vlucht een stoel in de economy klasse is, wij een alternatief voor de economy klasse zullen regelen en als dit niet onmiddellijk beschikbaar is, bent u verantwoordelijk voor de kosten om in het buitenland te blijven tot het is of als u wilt upgraden naar een onmiddellijk beschikbaar zakelijk of eerste klas stoel, u zult het verschil moeten betalen tussen de economy stoel en de upgraded stoel. Als uw vlucht zakelijk of eersteklas is, zullen wij ons inspannen om een ​​onmiddellijk beschikbaar zakelijk of eersteklas alternatief te vinden. Onze prioriteit is echter om uw retourvlucht zo snel mogelijk te boeken en daarom, als de vroegste terugvlucht in een lagere klasse is dan die u hebt geboekt, is die retourvlucht die wij voor u regelen en dat zal dan de omvang zijn van onze verplichting jegens u.

D9. Vlucht en andere reistijden - Terug naar boven

Vluchttijden worden door luchtvaartmaatschappijen verstrekt en zijn onderhevig aan beperkingen van de luchtverkeersleiding. Alle transportmiddelen zijn onderhevig aan weersomstandigheden en de noodzaak van constant onderhoud en het vermogen van passagiers om op tijd in te checken. Er is geen garantie dat het transport vertrekt op de tijden die op een route staan ​​of op de tickets die u ontvangt. Alle tijden zijn slechts schattingen en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige vertraging, die zich kan voordoen, of voor eventuele wijzigingen in de planning.

Op de luchthaven - Check-in

Als u niet op tijd incheckt, heeft de luchtvaartmaatschappij het recht om te weigeren dat u aan boord van de vlucht kunt. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid als een dergelijke situatie zich voordoet en hoewel wij ons inzetten voor het maken van alternatieve reisarrangementen naar uw resort, zijn alle kosten of verliezen die hieruit voortvloeien uw verantwoordelijkheid.

Als u helemaal niet incheckt voor uw vlucht, behouden wij ons het recht voor om andere regelingen die u bij ons heeft geboekt te annuleren en kunt u uw terugvlucht niet gebruiken. Er kan geen restitutie worden gegeven voor ongebruikte regelingen.

Belangrijke opmerking: u moet ten minste 1 uur voor vertrek inchecken. Als u dit niet doet, kan uw reis worden geweigerd. Houd er rekening mee dat er geen oproepen voor uw vlucht worden gemaakt, dus zorg ervoor dat u uiterlijk 45 minuten voor uw vertrek bij de gate van vertrek bent. Passagiers die geweigerd worden, zijn verantwoordelijk voor het regelen van alternatief vervoer op eigen kosten.

D10. Geweigerd om in te stappen - Terug naar boven

Als een vliegticket wordt gedegradeerd of een vlucht wordt geannuleerd, vertraagd of u aan boord wordt geweigerd door een vervoerder in omstandigheden die u recht zouden geven op compensatie krachtens de Denied Boarding Regulations 2004, dan bent u verplicht om de toepasselijke bedragen op grond van die verordeningen van de vervoerder te eisen. Alle bedragen die u in dit verband ontvangt, vormen het volledige bedrag van uw recht op compensatie voor alle zaken die voortvloeien uit het handelen van de vervoerder en die binnen de reikwijdte van de Reglementeringen voor geweigerd instappen vallen. Als u, om welke reden dan ook, geen aanspraak maakt op de vergoeding van de vervoerder en een vordering tot schadevergoeding van ons wilt indienen, moet u op het moment van betaling van een eventuele schadevergoeding aan ons een volledige toewijzing aan ons doen van de rechten die u hebt tegen de vervoerder met betrekking tot de vordering die aanleiding geeft tot die compensatie.

D11. Contactgegevens voor wijzigingen aan reisarrangementen, lokale vertegenwoordigers en klachten - Terug naar boven

Onze contactgegevens

Voor algemene vragen, het maken van annulerings- en wijzigingsverzoeken voor uw boeking/vakantie, of voor assistentie of klachten over uw boeking bij ons, kunt u terwijl u op vakantie bent contact met ons opnemen via de gegevens in het reisschema en voor andere vragen: zie onderstaande contactgegevens.


Klantenservice voor online reisvragen
020-504 8759
(ma - vr 9.00-17.00 uur - Exclusief Nederlandse feestdagen)

Klachten

Klachten indienen terwijl u op vakantie bent

Als iets niet naar wens is tijdens uw vakantie, moet u ons onmiddellijk (via de hierboven vermelde gegevens) en de relevante Reisaanbieder (bijvoorbeeld het hotelmanagement of de Customer Relations Desk aan boord van het cruiseschip) onmiddellijk op de hoogte stellen uw probleem.

Het is belangrijk dat u ons zowel als de Reisaanbieder op de hoogte houdt, zodat we beide kunnen helpen om dingen meteen recht te zetten. Wij geloven dat het voor iedereen beter is om problemen die zich tijdens uw vakantie voordoen snel op te lossen, zodat u van uw vakantie kunt genieten.

Houd er rekening mee dat het niet melden van problemen tijdens uw vakantie, zoals hierboven beschreven, zowel ons als de Reisaanbieder(s) de mogelijkheid ontneemt om uw klacht tijdens het verblijf te onderzoeken en te verhelpen en dit kan van invloed zijn op uw rechten onder dit contract, inclusief het verminderen van enige gepaste compensatie tot mogelijk nul.

Een klacht indienen wanneer u thuiskomt

Als uw klacht echter niet lokaal is opgelost, volgt u deze binnen 28 dagen na uw terugkeer naar huis op door ons een e-mail te sturen met de details zoals gemeld in de onderstaande paragraaf, met uw boekingsreferentie en alle andere relevante informatie. Houd alstublieft uw brief bondig en to the point.

Afdeling Customer Service
American Express Travel & Lifestyle Services Nederland
Hoogoorddreef 15
Gebouw Amerika, 5de verdieping
1101 BA Amsterdam
Nederland

E-mail: CustomerServiceMTS@aexp.com

Als u speciale behoeften heeft, waardoor u niet naar ons kunt schrijven, zullen wij waar mogelijk uw telefonische details van uw klacht accepteren.

Wij wijzen u erop dat het niet naleven van de bovenstaande procedures en/of nalaten om te klagen binnen 28 dagen na uw terugkeer, ook de rechten die u hebt om een ​​schadevergoeding van ons te eisen, of van een relevante Reisaanbieder kunt verminderen of laten verdwijnen Dergelijke rechten worden verminderd of gedeactiveerd als u de bovenstaande procedures hebt gevolgd, u of wij stappen hebben kunnen ondernemen om het geleden verlies of de geleden schade te verminderen of volledig te voorkomen dat het geleden wordt.

Het is moeilijk en soms onmogelijk om een ​​klacht goed te onderzoeken als er niet snel iets over wordt verteld als uw reis voorbij is. Uw recht op schadevergoeding kan ook worden verminderd of verdwijnen, mocht een vertraging in het doen uw klacht tijdens of na uw reis ons belet om een goed onderzoek uit te voeren.

Andere manieren om een ​​klacht in te dienen

U kunt ook gebruikmaken van het oplossingsplatform van de Europese Commissie voor online geschillen (ODR) op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Dit ODR-platform is een middel om uw klacht bij ons te registreren; het bepaalt niet hoe uw klacht moet worden opgelost.

Ten slotte zijn we lid van de ANVR. Ons lidmaatschapsnummer is 0587. We streven ernaar om alle klachten zelf op te lossen, maar als dit niet mogelijk is, kan uw klacht worden behandeld volgens de voorwaarden van de ANVR, bij de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Wij zullen u details van deze regeling geven als u dat vraagt. De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil bent u een vergoeding verschuldigd. Alle vorderingsrechten verjaren twee (2) jaar na afloop van de reis of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, twee (2) jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum.

D12. Paspoorten & visums en gezondheidsvereisten - Terug naar boven

Houd er rekening mee dat we algemene informatie kunnen verstrekken over het paspoort en de visumvereisten voor uw reis, maar dat uw specifieke paspoort- en visumvereisten en andere immigratievereisten uw verantwoordelijkheid zijn en u moet deze bevestigen bij de relevante ambassades en/of consulaten. Alle informatie die door ons wordt verstrekt over deze of aanverwante zaken (zoals klimaat, wanneer te reizen, kleding, bagage, persoonlijke spullen enz.) Wordt gegeven als algemene leidraad en te goeder trouw, maar wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beslissingen die op basis van de verstrekte informatie.

De paspoort-, visum- en gezondheidsvereisten op het moment van boeken kunnen worden bekeken op de website van het de Nederlandse Rijksoverheid ( https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart) of bezoek websites zoals https://www.rvig.nl/reisdocumenten of GGD https://www.ggdreisvaccinaties.nl/. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u en alle leden van uw partij in het bezit zijn van alle noodzakelijke reis- en gezondheidsdocumenten en in overeenstemming met eventuele andere immigratievereisten, voordat u op reis gaat.

Als u of een lid van uw partij geen Nederlands staatsburger is of een niet-Nederlands paspoort heeft, moet u de paspoort- en visumvereisten controleren bij de ambassade of het consulaat van het land of de landen waarnaar u op reis bent. Noch wij, noch de Reisaanbieder(s) aanvaarden enige verantwoordelijkheid als u niet kunt reizen omdat u niet aan alle vereisten voor paspoort, visum of immigratie hebt voldaan. Zorg ervoor dat al uw reis-, paspoort-, visum- en verzekeringsdocumenten in orde zijn en dat u ruim op tijd arriveert om in te checken op de luchthaven. Het kan nodig zijn om uw vlucht vóór vertrek opnieuw te bevestigen bij de luchtvaartmaatschappij.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u als u of iemand van uw partij zonder het juiste paspoort en visum of zonder de nodige vaccinaties reist, en u moet aan ons alle kosten betalen die wij oplopen door u te helpen vanwege een dergelijk falen.

D13. Algemene informatie - Terug naar boven

De verschillende alinea's en Secties in deze Boekingsvoorwaarden werken afzonderlijk van elkaar. Als een rechtbank of een andere relevante instantie beslist dat een van deze alinea's of Secties (of delen ervan) onwettig of niet-afdwingbaar zijn, blijven de resterende alinea's of Secties (en delen daarvan) volledig van kracht en geldig.

Deze Boekingsvoorwaarden en het bijbehorende reisschema bevatten de volledige overeenkomst tussen ons. U vertrouwt niet op enige andere verklaring, belofte of zekerheid met betrekking tot uw boeking.

Deze Boekingsvoorwaarden zijn tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft het recht om een ​​of meer van hun algemene voorwaarden af ​​te dwingen.

Als we niet onmiddellijk erop aandringen dat u iets doet dat u moet doen onder deze Boekingsvoorwaarden, of als wij vertraging oplopen bij het nemen van stappen tegen u met betrekking tot uw contractbreuk, betekent dat niet dat u die dingen niet hoeft te doen en het belet ons niet om op een later tijdstip maatregelen tegen u te nemen. Als u bijvoorbeeld een betaling mist en we u niet meteen achtervolgen, kunnen we u toch verplichten om de betaling op een later tijdstip uit te voeren.

We kunnen onze rechten en verplichtingen met u onder deze Boekingsvoorwaarden overdragen aan een andere organisatie, en we zullen ons best doen om u op de hoogte te stellen als dit gebeurt, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of onze verplichtingen onder de Boekingsvoorwaarden.

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neemt u dan contact met ons op voordat u een boeking plaatst via de contactgegevens in Sectie D11 .

Gezamenlijke diensten: Houd er rekening mee dat twee luchtvaartmaatschappijen dezelfde diensten kunnen delen; daarom zal een vlucht soms niet worden uitgevoerd door de luchtvaartmaatschappij wiens aangewezen code op uw reisschema en ticket staat.

Belastingen: Wij zullen u op de hoogte brengen van alle verplichte belastingen, die u moet betalen voor vertrek. Veel landen berekenen echter vertrekbelastingen die alleen lokaal kunnen worden betaald. Het wordt daarom aanbevolen dat u voldoende lokale valuta behoudt om aan dergelijke kosten te voldoen. Details van vertrekbelastingen zijn verkrijgbaar bij de betreffende luchtvaartmaatschappij wanneer u uw vluchtgegevens opnieuw bevestigt.

Terugbetalingen: Alle terugbetalingen, die uitdrukkelijk door ons zijn goedgekeurd op grond van deze Boekingsvoorwaarden en die aan u verschuldigd zijn (met uitzondering van die waarnaar wordt verwezen in Secties A en B van deze Boekingsvoorwaarden), kunnen maximaal acht (8) weken in beslag nemen om te worden bijgeschreven op uw American Express-rekening gebruikt om voer de eerste betaling uit.

American Express International Inc. is een bedrijf naar buitenlands recht, met statutaire zetel in Dover, Delaware, Verenigde staten, kantoorhoudend aan de Hoogoorddreef 15, Atlas-Arena Amerika Gebouw , 1101BA Amsterdam, Nederland en geregistreerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland met KvK-nummer 33137000 en vestigingsnummer 000004071689.International Inc.Amsterdam met KvK-nummer 33137000en vestigingsnummer 000004071689.

D14. Tarieven en servicekosten - Terug naar boven

Tijdens de vakantie geleverde diensten en goederen, servicekosten en eventuele haven- of luchthavengelden en belastingen die niet zijn inbegrepen in de bevestigde vakantieprijs, moeten door u worden betaald. Wanneer diensten of goederen aan boord van het cruiseschip worden geleverd, moet betaling plaatsvinden voordat u van boord gaat. Zonder afbreuk te doen aan een pandrecht op uw goederen, gaat u ermee akkoord dat de Cruise-exploitant het recht heeft te voorkomen dat bagage of goederen die bij u of met wie u reist het Cruiseschip verlaten totdat alle bedragen die verschuldigd zijn aan de Cruise-operator volledig zijn betaald.

Servicekosten en fooien variëren tussen Cruiseaanbieders. Servicekosten en -fooien worden over het algemeen toegepast als erkenning van de service die u aan boord van alle bemanningsleden op verschillende locaties ontvangt. Veel meer bemanningsleden achter de schermen ondersteunen diegenen die u direct van dienst zijn en om deze reden kunnen sommige Cruiseaanbieders de betaling van servicekosten of fooien voor de reis eisen. In sommige gevallen zijn deze servicekosten of -fooien verschuldigd op het moment van reserveren en worden deze weergegeven op uw bevestigingsfactuur, in andere gevallen worden ze automatisch toegevoegd aan uw Cruiseschiprekening aan boord. Wanneer kosten worden aangerekend op het moment van boeken en worden getoond op onze website en opgenomen op uw reisschema, kan het mogelijk zijn om te vragen dat deze kosten worden verwijderd uit uw boeking en toegevoegd aan uw Cruiseschiprekening aan boord. Informeer bij ons op het moment van boeking.

Houd er rekening mee dat sommige Cruiseaanbieders aan boord uw fooien naar eigen goeddunken kunnen vragen of van u mogen verwachten dat u naast het betalen van de vooraf te betalen servicekosten een goede service wilt belonen. Wanneer fooien aan boord betaald worden voor bijvoorbeeld drankjes, schoonheidsbehandelingen, wordt voorgesteld dat het bedrag van 10-15% geschikt is. Servicekosten kunnen worden gewijzigd. Voor meer informatie, informeer op het moment van boeking.

D15. Speciale verzoeken - Terug naar boven

Als u een speciaal verzoek heeft voor iets dat niet automatisch deel uitmaakt van de reisarrangementen die u via ons boekt, laat het ons weten wanneer u boekt en we zullen deze informatie doorgeven aan de Reisaanbieders waarmee we werken. Onze aantekening van uw verzoek op uw reisschema bevestigt dat wij het hebben ontvangen en garandeert niet dat wij, of de relevante Reisaanbieder, uw verzoek kunnen beantwoorden. Waar mogelijk zullen ze u proberen te helpen, maar we kunnen geen enkel verzoek garanderen, tenzij het op uw reisschema staat vermeld en we het verzoek ook afzonderlijk schriftelijk bevestigen. We moeten benadrukken dat mondelinge bevestigingen van speciale verzoeken niet kunnen worden opgevat als een garantie dat aan hen zal worden voldaan, bijvoorbeeld speciale maaltijdtypen op vluchten, of kamernummerverzoeken voor cruiseschip. We zullen geen compensatie betalen voor het niet voldoen aan een speciaal verzoek dat we niet afzonderlijk schriftelijk hebben bevestigd.

D16. Gehandicapte reizigers en passagiers met beperkte mobiliteit - Terug naar boven

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden als u ons niet vertelt over speciale wensen/eisen die van invloed zijn op uw vakantie-ervaring en dit betekent dat wij u niet zullen compenseren. Klanten die voorafgaand aan de boeking ondersteuning of advies nodig hebben, moeten onderstaande informatie over verschillende reisarrangementen zorgvuldig in acht nemen en voor verdere assistentie kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen op basis van de contactgegevens in het reisschema.

Als u een probleem heeft met medisch/mobiliteitsproblemen of een handicap die van invloed kan zijn op uw vakantie, laat het ons weten voordat u uw boeking bevestigt. Wij en onze Reisaanbieders kunnen een doktersverklaring of andere documentatie, informatie of afstandsverklaring vereisen met betrekking tot een dergelijke handicap, een medisch/mobiliteitsprobleem of een conditie of geschiktheid om te reizen zoals wij of onze Reisaanbieder(s)noodzakelijk achten. In elk geval moet u ons alle details schriftelijk meedelen op het moment van boeking.

Overzeese accommodatie en diensten

De meeste overzeese accommodaties, overzeese transporten (inclusief transfers) en andere buitenlandse vakantiediensten zijn niet uitgerust om tegemoet te komen aan de behoeften van veel gehandicapte vakantiegangers. Als u een handicap hebt, moet u een passend onderzoek instellen naar de geschiktheid van bepaalde accommodaties, resorts, vervoer en diensten en dat u volledig tevreden bent dat u de juiste keuze hebt gemaakt voordat u boekt en uw vakantie bevestigt. Let op: als er speciale regelingen moeten worden getroffen, kan er een toeslag in rekening worden gebracht.

Vluchten

Als u of een lid van uw gezelschap een rolstoelgebruiker bent/is of beperkte mobiliteit heeft, raden wij u ten zeerste aan om direct contact met ons op te nemen voordat u uw reservering maakt. Op deze manier kunt u met ons of de luchtvaartmaatschappij en luchthaven de beschikbaarheid van eventuele assistentie-eisen bevestigen voordat u boekt, aangezien alle wijzigingen die na de boeking worden aangebracht, onderhevig zijn aan onze standaard wijzigingskosten.

Cruises

U erkent dat medische zorg op een cruiseschip beperkt of vertraagd kan zijn en dat het schip kan reizen naar bestemmingen waar medische zorg niet beschikbaar is. Bepaalde internationale veiligheidsvereisten, scheepsbouwvoorschriften en/of van toepassing zijnde voorschriften kunnen problemen veroorzaken voor personen met beperkte mobiliteit of personen met een ernstig verminderd gezichtsvermogen en/of gehoor. Als u een rolstoel nodig heeft, moet u deze zelf meenemen, aangezien rolstoelen op cruiseschepen uitsluitend voor noodgevallen kunnen worden gebruikt. Voor het gemak en comfort worden inklapbare rolstoelen sterk aanbevolen. Standaard hutten op cruiseschepen zijn niet ontworpen om barrièrevrij te zijn en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. U moet fysiek fit zijn om de vakantie te ondernemen. U moet zelfvoorzienend zijn en/of moet reizen met een begeleider die in staat is om alle hulp te bieden die nodig is tijdens de vakantie.

Het is mogelijk dat u niet aan bepaalde activiteiten of programma's kunt deelnemen, hetzij aan boord van het schip, hetzij aan land in aanloophavens, als dit een risico zou opleveren voor uzelf of een ander persoon.

D17. Excursies - Terug naar boven

Het kan zijn dat u tijdens uw vakantie een lokale excursie kunt boeken, zoals een lokale rondleiding, ervaring, concert, activiteit, sport of avontuur. Deze zijn ter plaatse te boeken en te betalen voor een meerprijs ("Lokaal Geboekte Excursies"). Ze worden geleverd door derden waarover we geen controle of relatie mee hebben.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor hun verstrekking, noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid als u verlies of schade lijdt tijdens een excursie ter plaatse.

U gaat rechtstreeks een contract aan met de aanbieder van Lokaal Geboekte Excursies, en deze zullen dus geen deel uitmaken van uw boeking bij ons. Het is uw verantwoordelijkheid om alle contractvoorwaarden die zijn opgenomen in een Lokaal Geboekte Excursie, literatuur, ticket of ontvangstbewijs zorgvuldig te noteren.

Voor Lokaal Geboekte Excursies kunt u onderworpen zijn aan de wetten van het land waarin u uw excursie opneemt en kan het nodig zijn om eventuele geschillen of vorderingen voor de rechtbanken van dat land te brengen.

Het kan ook mogelijk zijn dat u een excursie boekt als onderdeel van uw vakantie op het moment van boeking ("Pre-Booked Excursies") . In dat geval zal de Pre-Booked excursie-aanbieder worden behandeld als een Reisaanbieder en zijn de bovenstaande bepalingen met betrekking tot lokale excursies (hierboven) niet van toepassing.

D18. Vluchten - Terug naar boven

Als het mogelijk is om op het moment van reserveren details te geven over het type vliegtuig dat zal worden gebruikt, zullen wij u deze geven. Het is echter niet mogelijk om te garanderen dat dit het type vliegtuig is dat zal worden gebruikt, omdat dit kan veranderen.

D19. Nauwkeurigheid van informatie - Terug naar boven

Beschrijvingen van accommodatie, faciliteiten en diensten en Cruisevoorzieningen en routes die wij aanbieden, zijn gebaseerd op informatie die is verkregen van onze Reisaanbieder(s). Soms worden de beschreven faciliteiten ingetrokken om redenen zoals onderhoud, slecht weer of gebrek aan vraag van gasten. Wanneer onze Reisaanbieder(s) ons adviseren over belangrijke wijzigingen in beschrijvingen of over de intrekking van een belangrijke faciliteit, zullen we u dit zo snel mogelijk meedelen. Sommige activiteiten of faciliteiten, bijvoorbeeld watersporten, zijn mogelijk niet het hele jaar door beschikbaar. Voor sommige faciliteiten kan een toeslag in rekening worden gebracht, zoals tv's, kluisjes, ligstoelen, parasols, tennisbanen, biljarttafels en airconditioning. Op sommige plaatsen in het hoogseizoen (en zelfs op andere tijden) bestaat de mogelijkheid dat u wordt gestoord door minder behoedzame groepen, houd hier dus rekening mee bij het kiezen van uw bestemming en accommodatie. Alle tijden voor transfers voor reizen tussen luchthaven en resort zijn bij benadering en, afhankelijk van de omstandigheden, kan de reistijd naar uw eigen gekozen verblijf langer zijn. Houd er ook rekening mee dat de afbeeldingen op de website representatief zijn voor de accommodaties die door de Reisaanbieder(s) zijn verstrekt, en niet de exacte accommodatie weergeven die u mogelijk ooit zult krijgen.

D20. Persoonlijke informatie - Terug naar boven

Wij zullen uw persoonlijke informatie, evenals alle persoonlijke informatie die u verstrekt met betrekking tot die andere personen die uw boekingspartij vormen, verstrekken aan Reisaanbieder(s) en vervoerders die mogelijk buiten Nederland en/of de EU zijn gevestigd, om de levering van de door u gevraagde diensten mogelijk te maken. Als u speciale verzoeken indient, waaronder, maar niet beperkt tot, speciale dieet-, religieuze of handicapgerelateerde vereisten, die gevoelige informatie vormen, zullen de relevante gegevens ook worden doorgegeven aan de relevante Reisaanbieder(s) en vervoerders om van de services aan u.

Voor de volledige details van ons privacybeleid, zie de afzonderlijke privacyverklaring van American Express Travel Services , die hieronder is bijgevoegd voor uw gemak, en het Cardmember Privacy Statement , beide op zichzelf staande documenten en niet opgenomen als contractuele voorwaarden in deze Boekingsvoorwaarden . Het privacybeleid van Reisaanbieders, gelieerde bedrijven, verkopers of andere externe leveranciers is ook van toepassing op uw transactie en is op verzoek verkrijgbaar bij deze partijen.

D21. Uw verantwoordelijkheid en gedrag tijdens uw vakantie - Terug naar boven

We willen dat al onze klanten een plezierige en zorgeloze reis hebben.

Het is daarom belangrijk dat u zich verantwoordelijk en met aandacht voor anderen gedraagt ​​tijdens uw vakantie of boeking. Dienovereenkomstig, voor zover wij, of een van onze Reisaanbieder(s), van mening zijn dat uw acties verstoring of ergernis of een risico op veiligheid of schade aan eigendommen tot gevolg kunnen hebben of hebben gehad voor ons, onze Reisaanbieder(s)o f andere klanten, of als wordt geloofd dat u niet geschikt bent om te reizen, dan kan dit betekenen dat wij of onze Reisaanbieder(s) u kunnen vragen om uw geboekte accommodatie te verlaten of om te voorkomen dat u aan boord gaat van het vliegtuig. Onze Reisaanbieder(s) zullen het instappen weigeren of bijkomende vervoersvoorwaarden opleggen aan elke passagier die bijvoorbeeld dronken en/of storend is of rookt aan boord van het vliegtuig.

We kunnen uw boeking ook annuleren zonder verdere aansprakelijkheid jegens u. In deze omstandigheden zullen we geen compensatie betalen, geen geld teruggeven of de kosten dekken die u hierdoor lijdt.

Als uw gedrag of het gedrag van leden van uw reisgezelschap ertoe leidt dat een vliegtuig of cruiseschip wordt omgeleid, zullen wij en / of de vervoerder u en die leden gezamenlijk en afzonderlijk aansprakelijk houden voor alle kosten die als gevolg van die omleiding zijn gemaakt.

Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gedrag van anderen in uw accommodatie, cruiseschip of vlucht, of voor faciliteiten/diensten die zijn ingetrokken als gevolg van hun actie.

In het geval dat uw gedrag verlies of schade toebrengt aan een persoon of eigendom waarvoor wij aansprakelijk zijn, stemt u ermee in ons te vergoeden voor dergelijke verliezen en schade, samen met de juridische kosten die wij mogelijk maken om deze vordering tegen u te doen gelden.

D22. Wet en jurisdictie - Terug naar boven

Deze Boekingsvoorwaarden en elk geschil of claim (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) die hieruit voortvloeien, hun onderwerp en de vorm worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wet.

U en wij zijn het er beiden over eens dat de Nederlandse rechtbanken rechtsbevoegdheid hebben om een geschil of claim (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) op te lossen die voortvloeien uit of verband houden met deze Boekingsvoorwaarden of hun onderwerp of formatie.

Datum laatste aanpassing 1 juli 2018.

Ingangsdatum: 1 januari 2019
Privacyverklaring van American Express Travel Services

Bij American Express zetten wij ons in voor de bescherming van uw privacy. Wij beschrijven in deze privacyverklaring hoe American Express International, Inc., geregistreerd als American Express Travel Services ('we', 'ons' of 'onze'), in zijn hoedanigheid als verwerkings-verantwoordelijke, gegevens van/over u verzamelt, gebruikt, deelt en bewaart wanneer u de website https://travel.americanexpress.nl/travel (‘American Express Travel’) bezoekt, met inbegrip van een versie van deze website speciaal voor mobiele apparaten. Deze privacyverklaring is een aanvulling op - en moet worden gelezen in combinatie met - de American Express Online Privacyverklaring.

Door American Express Travel te gebruiken, online met ons te communiceren en door producten en/of diensten (de 'Reisdiensten') te boeken via American Express Travel, stemt u ermee in dat wij uw Persoonsgegevens verwerken.

Wij kunnen het nodig vinden om deze privacyverklaring op bepaalde momenten aan te passen. Afhankelijk van de aard van de wijziging, zullen we u van een dergelijke wijziging op de hoogte brengen via onze gebruikelijke communicatiekanalen of via American Express Travel.

Informatie die wij verzamelen

Om u Reisdiensten te kunnen leveren, kan het nodig zijn dat wij u vragen om aanvullende Persoonsgegevens (naast de Persoonsgegevens, zoals die staan beschreven in de Online Privacyverklaring) en extra informatie, zoals:

 • • uw American Express kaartnummer(s) en uw accountnummers van eventuele loyaliteitsprogramma's (zoals frequent flyer-programma’s van luchtvaartmaatschappijen), als deze gegevens relevant zijn voor uw boeking via American Express Travel;
 • • informatie over speciale verzoeken die u kenbaar heeft gemaakt bij uw boeking via American Express Travel, zoals wensen/vereisten inzake (maar niet beperkt tot) een dieet, religie of handicap. Indien het gaat om speciale verzoeken die u kenbaar maakt voor uw reisgenoten, dan dient u van hen toestemming te hebben gekregen om deze informatie met ons te delen;
 • • uw geboortedatum, en de naam en geboortedatum van reisgenoten voor wie u boekt via American Express Travel, mits u van hen hiervoor toestemming heeft gekregen;
 • Door het verstrekken van bovenstaande informatie stemt u ermee in dat wij deze informatie verwerken en delen, met als doel om zo goed mogelijk aan uw verzoeken en wensen te kunnen voldoen.

  Daarnaast vragen wij onze Serviceproviders op regelmatige basis om telefoongesprekken met u, inzake uw account en/of boeking via American Express Travel, vast te leggen. Dit doen wij om ons serviceniveau te waarborgen en de kwaliteit van onze Reisdiensten te bewaken en te verbeteren.

  Informatie die wij delen

  Persoonsgegevens die wij verkrijgen via American Express Travel of door het afnemen van Reisdiensten delen wij in bepaalde gevallen met andere bedrijven. Dit staat nader omschreven in onze Online Privacyverklaring.

  Wanneer u via American Express Travel een Reisdienst boekt, worden bepaalde Persoonsgegevens opgeslagen in ons digitale reserveringssysteem. Dit systeem maakt het mogelijk dat u altijd zelf uw boekingsgegevens kunt inzien. Maar ook onze Serviceproviders – de partijen die wij inzetten om onze Reisdiensten aan u te kunnen leveren, zoals reisbureaus en luchtvaartmaatschappijen – hebben toegang tot de gegevens in het reserveringssysteem.

  Wanneer u via American Express Travel een Reisdienst voor/namens uw werkgever (zakelijke reizen) boekt, kan het zijn dat wij uw Persoonsgegevens en/of informatie over de Reisdiensten die u selecteert delen met uw werkgever. Redenen hiervoor kunnen uiteenlopen van het verwerken/verzamelen van kosten voor Reisdiensten, het beheren van reis- of verzekeringsuitkeringen waarvoor u zich heeft ingeschreven tot het rapporteren van het gebruik van Reisdiensten, ten behoeve van uw werkgever.

  Hoe we informatie gebruiken

  Meer informatie over de manier waarop wij informatie gebruiken vindt u in de Online Privacyverklaring.

  Vragen of klachten

  Heeft u vragen over deze privacyverklaring of over de manier waarop uw informatie wordt verwerkt? Neem dan contact met ons op via het nummer op de achterkant van uw kaart.

  Heeft u een klacht over deze privacyverklaring of de manier waarop uw informatie wordt verwerkt? Stuur dan een e-mail naar onze Functionaris voor de Gegevensbescherming: DPO-Europe@aexp.com. U kunt uw klacht ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl